321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ดินสอพอง

  • ของดีท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี : ดินสอพอง
                      ดินสอพอง ชื่อเรียกอย่างอื่น คือ หินปูนมาร์ล ปูนมาร์ล หรือดินมาร์ล 
                ดินสอพองมีลักษณะเป็นดินขาวมีสารประกอบหินปูนที่มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า แคลเซียมคาร์บอเนตผสมอยู่มากกว่า 80 % ซึ่งดินที่มีแคลเซียมตาร์บอเนตผสมอยู่จำนวนมากนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ดินมาร์ล (Marl) ดินนี้เมื่อถูกกับกรดจะทำปฏิกริยาให้ก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์ ดังนั้นเมื่อหยดน้ำมะนาวซึ่งเป็นกรดลงบนดินสอพอง ดินสอพองจะเกิดการพองตัวขึ้นเป็นฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลอยตัวออกจากเนื้อดินโดยทั่วไปเปลือกดินมีสีดำหนาประมาณ 0.5 - 2 เมตร 

  •                 แหล่งที่พบที่บ้านหินสองก้อน บ้านท่ากระยาง บ้านสะพานอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
                    จังหวัดลพบุรีได้ชื่อว่าเป็นแหล่งที่มีดินสอพองมากและเป็นดินสอพองที่มีคุณภาพดี นับเป็นสัญลักษณ์ประการหนึ่งของจังหวัดลพบุรี จึงได้รับการกล่าวขวัญเป็นส่วนหนึ่งของคำขวัญจังหวัดลพบุรีว่า " วังนารายณ์คู่บ้าน  ศาลพระกาฬคู่เมือง  ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง  แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์ " 
  •            ประชาชนที่อยู่ในเขตหมู่บ้านที่มีดินมาร์ลจะประกอบอาชีพทำดินสอพองจำหน่าย ทั้งจำหน่ายปลีก และจำหน่ายส่ง เพื่อนำไปใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ใช้รองพื้นตู้ โต๊ะ เพื่อปิดร่องรอยให้เรียบ ใช้เป็นผงขัดโลหะ ใช้ทำเนื้อยาสีฟันทั้งชนิดผงและชนิดเหลว ผสมทำสบู่ ใช้ทำแป้งหอม ผสมปูนซีเมนต์ และผสมทำธูป เป็นต้น