321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี : สปอ.พัฒนานิคม

ที่
ชื่อโรงเรียน
หมู่ที่ / ตำบล
อำเภอ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
1
วัดโคกสลุง หมู่ที่ 3 ตำบลโคกสลุง
พัฒนานิคม
15140
-
2
วัดหนองตามิ่ง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสลุง
พัฒนานิคม
15140
-
3
ซอย26สาย4ซ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลมะนาวหวาน
พัฒนานิคม
15140
-
4
ไทยรัฐวิทยา 100(บ้านคันนาหิน) หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสลุง
พัฒนานิคม
15140
-
5
บ้านเขาขวาง หมู่ที่ 8 ตำบลโคกสลุง
พัฒนานิคม
15140
-
6
บ้านดีลัง หมู่ที่ 2 ตำบลดีลัง
พัฒนานิคม
15140
-
7
อนุบาลพัฒนานิคม หมู่ที่ 6 ตำบลพัฒนานิคม
พัฒนานิคม
15140
036-491372
8
ชุมชนบ้านเก่งเสือเต้น หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบ้า
พัฒนานิคม
15140
-
9
บ้านสหพันธ์อ่างทอง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองบัว
พัฒนานิคม
15140
-
10
ซอย20สาย4ขาว หมู่ที่ 5 ตำบลชอนน้อย
พัฒนานิคม
15140
-
11
ซอย19สาย2ขาว หมู่ที่ 2 ตำบลชอนน้อย
พัฒนานิคม
15140
-
12
ซอย17สาย2ซ้าย หมู่ที่ 8 ตำบลพัฒนานิคม
พัฒนานิคม
15140
036-491184
13
ซอย16สาย3ซ้าย หมู่ที่ 11 ตำบลพัฒนานิคม
พัฒนานิคม
15140
-
14
วัดหนองนา หมู่ที่ 1 ตำบลพัฒนานิคม
พัฒนานิคม
15140
-
15
บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลพัฒนานิคม
พัฒนานิคม
15140
-
16
พรหมรังษี หมู่ที่ 6 ตำบลพัฒนานิคม
พัฒนานิคม
15140
036-491185
17
ซอย12สาย4ซ้าย หมู่ที่ 4 ตำบลดีลัง
พัฒนานิคม
15140
-
18
บ้านห้วยสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลช่องสาริกา
พัฒนานิคม
15140
-
19
วัดราษฎร์สามัคคี หมู่ที่ 6 ตำบลช่องสาริกา
พัฒนานิคม
15140
-
20
วัดดำรงบุล หมู่ที่ 5 ตำบลช่องสาริกา
พัฒนานิคม
15220
-
21
วัดมณีโสภณ หมู่ที่ 9 ตำบลช่องสาริกา
พัฒนานิคม
15140
-
22
ช่องสาริกา หมู่ที่ 9 ตำบลช่องสาริกา
พัฒนานิคม
15140
-
23
บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลช่องสาริกา
พัฒนานิคม
15220
-
24
บ้านน้ำสุด หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำสุด
พัฒนานิคม
15140
-
25
บ้านคลองสาริกา หมู่ที่ 4 ตำบลพัฒฯานิคม
พัฒนานิคม
15140
-
26
บ้านแก่งน้ำเย็น หมู่ที่ 5 ตำบลมะนาวหวาน
พัฒนานิคม
15140
-
27
บ้านมะนาวหวาน หมู่ที่ 3 ตำบลมะนาวหวาน
พัฒนานิคม
15140
-
28
บ้านฟ่าวงาม หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำสุด
พัฒนานิคม
15140
-
29
บ้านสวนมะเดื่อ หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยขุนราม
พัฒนานิคม
15140
-
30
บ้านซับโศก หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยขุนราม
พัฒนานิคม
15140
-
31
วัดสี่ซับศรีเจริญธรรม หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยขุนราม
พัฒนานิคม
15140
-
32
บ้านคลองกลุ่ม หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยขุนราม
พัฒนานิคม
15140
-
33
บ้านหนองปีกนก หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยขุนราม
พัฒนานิคม
15140
-