321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดลพบุรี : สปอ.ท่าวุ้ง

ที่
ชื่อโรงเรียน
หมู่ที่ / ตำบล
อำเภอ
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์
1
สมอคอนวิทยาคาร หมู่ที่ 9 ตำบลเขาสมอคอน
ท่าวุ้ง
15180
036-623067
2
วัดถ้ำตะโก หมู่ที่ 5 ตำบลเขาสมอคอน
ท่าวุ้ง
15180
-
3
วัดเขาสมอคอน หมู่ที่ 2 ตำบลเขาสมอคอน
ท่าวุ้ง
15180
-
4
วัดคลองเม่า หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสลุค
ท่าวุ้ง
15150
-
5
วัดมุจลินท์ หมู่ที่ 4 ตำบลมุจลินท์
ท่าวุ้ง
15150
-
6
วัดหนองมน หมู่ที่ 12 ตำบลบางงา
ท่าวุ้ง
15150
036-637164
7
บ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์) หมู่ที่ 7 ตำบลบางงา
ท่าวุ้ง
15150
036-637164
8
วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์) หมู่ที่ 2 ตำบลบางงา
ท่าวุ้ง
15150
036-622734
9
วัดรัมภาราม หมู่ที่ 12 ตำบลท่าวุ้ง
ท่าวุ้ง
15150
036-622580
10
วัดเกตุ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าวุ้ง
ท่าวุ้ง
15150
036-622385
11
ท่าวุ้ง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าวุ้ง
ท่าวุ้ง
15150
036-481167
12
บ้านบางลี่ หมู่ที่ 5 ตำบลบางลี่
ท่าวุ้ง
15150
036-622577
13
สิงหฤกษ์ประสิทธิ์ หมู่ที่ 3 ตำบลบางลี่
ท่าวุ้ง
15150
036-622578
14
วัดหนองปลาดุก หมู่ที่ 14 ตำบลบางลี่
ท่าวุ้ง
15150
-
15
วัดหนองหลวง หมู่ที่ 12 ตำบลบางลี่
ท่าวุ้ง
15150
-
16
วัดคงคาราม หมู่ที่ 4 ตำบลหัวสำโรง
ท่าวุ้ง
15150
036-655270
17
วัดลาดสาลี หมู่ที่ 2 ตำบลลาดสาลี
ท่าวุ้ง
15150
-
18
บ้านดอนทอง หมู่ที่ 10 ตำบลโพดลาดแก้ว
ท่าวุ้ง
15150
-
19
วัดสนามไชย หมู่ที่ 1 ตำบลบางคู้
ท่าวุ้ง
15150
036-645195
20
วัดปากคลองบางคู้ หมู่ที่ 10 ตำบลบางคู้
ท่าวุ้ง
15150
036-622581
21
อนุบาลท่าวุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบางคู้
ท่าวุ้ง
15150
036-481246
22
วัดโพธิ์เกษตร หมู่ที่ 14 ตำบลหัวสำโรง
ท่าวุ้ง
15150
036-655561
23
บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเบิก
ท่าวุ้ง
15150
036-655301
24
วัดโพธิ์ตรุ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเบิก
ท่าวุ้ง
15150
-
25
วัดยวด หมู่ที่ 13 ตำบลหัวสำโรง
ท่าวุ้ง
15150
036-655475
26
วัดเกาะวิมุตตราม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเบิก
ท่าวุ้ง
15150
-
27
วัดบ้านลาด หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านเบิก
ท่าวุ้ง
15150
036-655160
28
วัดหหัวสำโรง หมู่ที่ 8 ตำบลหัวสำโรง
ท่าวุ้ง
15150
-
29
วัดมะค่า หมู่ที่ 11 ตำบลหัวสำโรง
ท่าวุ้ง
15150
036-655129