321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วัดพระบาทน้ำพุ

  • วัดพระบาทน้ำพุ
  •            
              วัดพระบาทน้ำพุ
    ตั้งอยู่บ้านเชิงเขาน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี พื้นที่ของวัดเป็นเนินเขา มีภูเขาล้อมรอบมีลักษณะเป็นครึ่งวงกลม วัดพระบาทน้ำพุมีน้ำพุและมีรอยพระพุทธบาทภายในวัด จึงได้มีชาวบ้านเรียกวัดนี้ว่า "วัดพระบาทน้ำพุ" หรือ "วัดพระ พุทธบาทประทานพร" ภายในวัดมีพระประธานในอุโบสถขนาดพระเพลากว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร พร้อมด้วยพระอัครสาวก นอกจากนี้บนภูเขามีถ้ำ ซึ่งภายในมีหลวงพ่อดำ ปางมารวิชัยสมัยอยุธยา และมีพระโพธิสัตว์ 9 องค์ บนยอดภูเขามีหลวงพ่อขาว สร้างโดยพระอุทัย อโนโม เมื่อ พ.ศ. 2523 และรอยพระพุทธบาทมีลักษณะลึกลงไปในหินได้สร้างมณฑปครอบไว้แล้ว