321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วัดท่าแค

  • วัดท่าแค
  •              

                    วัดท่าแค
    ตั้งอยู่ที่บ้านท่าแค หมู่ที่ 5 ตำบลท่าแค อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
                 วัดท่าแคสร้างขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2357 ภายในวัดมีอาคารสำคัญทางสถาปัตยกรรมคือ "หอพระไตรปิฎก" หอพระไตรปิฎกนั้นเป็นที่เก็บพระธรรม และโดยปกติจะสร้างบนเสาสูง ตั้งอยู่ในสระน้ำเพื่อให้ปลอดภัยจากปลวก แมลง รวมทั้งป้องกันไฟไหม้ด้วย สำหรับหอไตรวัดท่าแคมีลักษณะแตกต่างจากหอไตรที่วัดอื่น คือ แทนที่จะสร้างเป็นแบบจารีตนิยม ( คือ เป็นสถาปัตยกรรมทรงไทย )แต่กับสร้างเป็นเรือนไม้ ตั้งอยู่บนเสาสูงเป็นจตุรมุข มีหลังคาลดชั้น ทรงจตุรมุขเช่นกัน และที่จุดเชื่อมตรงกึ่งกลางของหลังคา ทำหลังคาเป็นรูปครอบกรวย เทินไว้ข้างบนคล้ายแบบหลังคาทรงปราสาท ตกแต่งหลังคาและซุ้มระเบียงด้วยแผ่นไม้ไผ้ แกะสลักแบบตะวันตก ฝาผนังเป็นฝาไม้พับได้แบบจีนเรียกว่า "ฝาเฟี้ยม" แกะสลักลวดลายแบบจีน บางส่วนติดกระจกสี ภายในห้องเป็นตู้เก็บพระไตรปิฎก กล่าวได้ว่า เป็นแนวความคิดสร้างอย่างแท้จริงของช่าง ในการก่อสร้างหอไตรหลังนี้ ได้มีการผสมผสานระหว่างแนวคิดแบบไทย ผสมผสานกับแนวตะวันตก และแบบจีน คือ


pdtacare
         แบบไทย
คือ สร้างหอไตรที่เป็นเรือนไม้ตั้งอยู่บนเสาสูง ทรงจตุรมุขยอดปราสาท

         แบบตะวันตก คือ เรือนไม้ตกแต่งลวดลายแบบขนมปังขิง
         แบบจีน คือ มีฝาเฟี้ยมและลวดลายแบบจีน สันนิษฐานว่า
       หอพระไตรปิฎกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2460

       บริเวณโดยรอบๆ วัดมีชุมชนตั้งอยู่เป็นชุมชนที่เรียกตัวเองว่า "ลาวหลุมข้าว" ประวัติการตั้งชุมชนโดยมีผู้ค้นคว้าไว้ว่า "ได้อพยพหนีสงครามจากเวียงจันทร์ มาอยู่ที่วัดสนามจีน (สนามจีนหรือสนามไชย) ซึ่งใกล้แม่น้ำลพบุรี คนลาวไม่คุ้นกับการข้ามเรือจึงย้ายมาอยู่ที่โคกลาว (ใกล้ห้วยขี้หรือห้วยมูล) ต่อมาเกิดน้ำท่วม จึงอพยพมาอยู่ที่ท่าแค ซึ่งเป็นที่ราบสูง บางคนจึงเรียก "โคกท่าแคหรือโคกแม่หม้ายเศรษฐี"