321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วัดค้างคาวหรือวัดธรรมมิการาม

  • วัดค้างคาวหรือวัดธรรมมิการาม

  •               วัดค้างคาวหรือวัดธรรมมิการาม
    ตั้งอยู่ในเขต ต.บางขาม อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี อยู่ริมลำน้ำบางฝั่งตะวันตก ที่ชื่อวัดค้างคาวก็เพราะว่าเดิมมีค้างคาวมาอาศัยอยู่ที่วัดนี้มาก ปัจจุบันไม่มีแล้ว และได้เปลี่ยนชื่อใหม่ว่า " วัดธรรมิการาม " สิ่งที่น่าชมของวัดนี้คือ มีภาพเขียนที่ผนังโบสถ์ ซึ่งเป็นภาพเขียนเรื่องพุทธประวัติทั้ง 4 ด้าน ลักษณะของภาพเขียนมีลักษณะแบบตะวันตกเข้ามาปนบ้างแล้วการแลเงาต้นไม้และอื่น ๆ เป็นภาพเขียนในสมัยรัชกาลที่ 4 นี่เอง