321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วัดเชียงงา

  • วัดเชียงงา  •            chiangnga

                 วัดเชียงงา
    ตั้งอยู่ในเขต ต.เชียงงา อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เหนือตลาดบ้านหมี่ไปเล็กน้อย มีถนนจากตลาดเข้าถึงบริเวณวัดนี้ วัดเชียงงา จะสร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งที่ชาวพวนได้อพยพมาตั้งหลักแหล่งที่ตำบลนี้ สถานที่น่าสนใจของวัดนี้ คือ มีเจดีย์เก่าอยู่องค์หนึ่ง ลักษณะคล้ายกับ จะเอาอย่างมาจากเจดีย์ทางภาคเหนือของไทย หรือในแถบลาว คือ มีลักษณะฐานสูงคอระฆังจึงอยู่สูง ยอดสุด มีฉัตรฐานย่อเหลี่ยมรูปปั้นสิงห์ที่ฐานด้วย นอกจากนั้นก็มีพระอุโบสถเก่าอีกหลังหนึ่ง