321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วัดทุ่งสิงโต

  • วัดทุ่งสิงโต

  •         วัดทุ่งสิงโต ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 5 ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี เป็นวัดที่มีอาณาเขตกว้างขวาง มีเนื้อที่ถึง 180 ไร่ บริเวณที่ตั้งของวัดเป็นทุ่งกว้างเชิงเขามีความงดงามตามธรรมชาติอย่างยิ่ง คือมีทั้งขุนเขา แมกไม้ และทุ่งโล่ง บรรยากาศสงบร่มรื่นห่างไกลจากเสียงอึกทึกคึกโครม วัดนี้มีถ้ำที่สวยงามเหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรทางใจ ถึง 6 ถ้ำ คือ ถ้ำวิเวก ถ้ำประสิทธิ์ธรรม ถ้ำสุขสำราญ ถ้ำสุขเกษม ถ้ำนาค ถ้ำแจ้ง การคมนาคมไปสู่วัดนี้มีความสะดวกสบายทุกฤดูกาล