321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วัดถ้ำใหญ่คูหาสวรรค์

  • วัดถ้ำใหญ่คูหาสวรรค์

  •          วัดถ้ำใหญ่คูหาสวรรค์ ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 7 กิโลเมตร เป็นถ้ำใหญ่และสวยงามมากภายในถ้ำไม่มืด ไม่อับอากาศ เพราะมีแสงสว่างส่องเข้าไปได้ทั่วถึง เมื่อ พ.ศ. 2471 สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ โปรดให้เจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจถ้ำนี้ครั้งหนึ่ง ปรากฏว่าได้พบพระพุทธรูปและพระโพธิสัตว์เป็นอันมาก แต่เป็นของชำรุด จึงโปรดให้ช่างต่อแกนเหล็กและทำไม้ต่อท่อนที่ ชำรุด โดยเฉพาะรูปพระโพธิสัตว์อวโลกเตศวรสูงประมาณ 2 เมตร 2 องค์ โปรดให้นำไปเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ครั้น พ.ศ. 2483 ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (ร.อ.ขุนชาญ ใช้จักร ร.น.) ได้ตบแต่งถ้ำคูหาสวรรค์และทำถนนไปยังถ้ำนี้ จึงได้ขอพระโพธิสัตว์ทั้ง 2 องค์ นำกับคืนไปที่ถ้ำคูหาสวรรค์ตามเดิม ปัจจุบันก็ยังปรากฏอยู่ แต่ท่านอาจารย์จุฬ ผู้ดูแลถ้ำได้ตกแต่งทาสีเสียจนดูแปลกตาไปมาก และขนานนามเสียใหม่ว่า ปราบณรงค์องค์หนึ่ง ณรงค์ฤทธิ์องค์หนึ่งและดูเหมือนประสงค์จะให้เป็นนายทวารบาลไปเสียแล้ว