321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วัดเขาพระงามหรือวัดสิริจันทรนิมิตร

  • วัดเขาพระงามหรือวัดสิริจันทรนิมิตร
  •                  

                  khouphangam  khouphangam1
                   
                  วัดเขาพระงามนี้ ตั้งอยู่ในเขต ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี ห่างจากศาลากลางจังหวัดลพบุรีไปตามเส้นทางถนนพหลโยธิน ทางทิศเหนือประมาณ 12 กิโลเมตร เมื่อเดินทางเข้าใกล้วัด จนแลเห็นพระพุทธรูปสีขาวเด่นตระหง่านอยู่บนเชิงเขา วัดเขาพระงาม แห่งนี้เดิมเป็นวัดร้าง สร้างมาแต่เมื่อใดไม่ปรากฏต่อมาในปี พ.ศ.2455 พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) เจ้าอาวาสวัดบรมนิวาส พระนคร กับพระสงฆ์อีกสองรูป ได้ธุดงค์มาพักที่วัดนี้ เห็นว่ามีภูมิประเทศดี จึงได้สร้างพะพุทธรูปที่ไหล่เขานี้ เป็นพระพุทธรูปที่มีหน้าตักกว้าง 11 วา สูงจากหน้าตักถึงยอดพระเศียร 18 วา เส้นพระศกทำด้วยไหกระเทียม เมื่อสร้างเสร็จ ได้ถวายพระนามว่า พระพุทธนฤมิตมัธยมพุทธกาล ครั้นภายหลังซ่อมเมื่อปี 2469 จึงเปลี่ยนนามใหม่ว่าพระพุทธปฏิภาคมัธยมพุทธกาล มาจนถึงทุกวันนี้ วัดนี้เป็นวัดที่ทัศนียภาพที่สวยงามวัดหนึ่งของจังหวัดลพบุรี