321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วัดราชา

วัดราชา

วัดราชา เป็นวัดโบราณที่สำคัญวัดหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณถนนหน้าพระนารายณ์ราชนิเวศน์ ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี ยังไม่พบหลักฐานว่าใครสร้างเมื่อใดแน่ ตรวจดูฐาน โบสถ์หรือวิหารและพระพุทธรูปที่พบในวัดนี้ เป็นของสร้างสมัยอยุธยาราวพุทธศตวรรษที่ 19-22 อายุรุ่นเดียวกับวัดปืน คำว่า "วัดราชา" เข้าใจว่าเป็นวัดที่เคยมีพระราชคณะผู้ใหญ่สถิตย์ ณ วัดนี้ หรืออาจจะป็นวัดที่พระเจ้าแผ่นดินพระองค์ใดพระองค์หนึ่งทรงสร้างก็ได้ ปัจจุบันเป็นวัดร้างยังเหลือเพียงฐานโบสถ์หรือวิหารปรากฏอยู่เท่านั้น