321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การศึกษาและศาสนา

วัดอินทรา

วัดอินทรา

วัดอินทรา เป็นวัดร้างอีกแห่งหนึ่ง อยู่ตรงวัดนครโกษา คนละฝั่งทางรถไฟ ปัจจุบันเหลือเพียงผนังอุโบสถ ซึ่งมีลักษณะเจาะช่องผนังแทนหน้าต่าง สันนิษฐานว่าเป็นวัดที่สร้างขึ้นสมัยสมเด็จพระนารายณ์ หรือก่อนหน้านั้น