321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การศึกษาและศาสนา

วัดปืน

วัดปืน

วัดปืน  เป็นวัดร้างอีกแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่หลังศาลลูกศร ใกล้กับบ้านหลวงรับราชฑูต ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี ยังไม่พบหลักฐานว่าใครสร้างเมื่อใดแน่ แต่ตรวจดูหลักฐานจากโบราณสถานผนังโบสถ์ที่ยังเหลือปรากฏอยู่ทั้ง 4 ด้าน และพระพุทธรูปกับพระพิมพ์ที่เคยพบเห็นจากวัดนี้ แสดงว่าสร้างสมัยอยุธยาราวพุทธศตวรรษที่ 19-22 วัดนี้เคยโด่งดังมากเมื่อมีการพบกรุพระเครื่อง"พระนาคปรกวัดปืน" เมื่อประมาณ 70 กว่าปีมาแล้ว เนื่องจากในสมัยโบราณไม่นิยมเอาชื่อผู้สร้างวัดไปตั้งชื่อวัดที่ผู้นั้นสร้าง นิยมเอาชื่ออื่น ๆ ที่สำคัญมาตั้งชื่อวัด คำว่า "วัดปืน" จึงเข้าใจว่าคงเอาชื่อศรพระรามหรือปืนพระรามมาตั้งชื่อวัดนี้ เพราะวัดนี้ตั้งอยู่ใกล้หลักเมืองซึ่งเรียกกันทั่วไป ๆ ว่า ศรพระราม