321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ยวน

ยวน

ยวน คนกลุ่มนี้พื้นเพเดิมอยู่แถบล้านนาไทย และมีไทยยวนกลุ่มหนึ่งถูกกวาดต้อนมาอยู่แถบลุ่มน้ำป่าสักตอนล่าง คือไทยยวนจากเมืองเชียงแสน (ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดเชียงราย) ถูกกวาดต้อนมาโดยกองทัพสยามใน พ.ศ. 2347 ตรงกับรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ให้มาตั้งบ้านเรือนที่ริมแม่น้ำป่าสักที่อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรีและมีชาวไทยยวนบางกลุ่ม ได้กระจายตัวไปตามลำแม่น้ำป่าสักตอนบน ขึ้นไปตั้งบ้านเรือนปะปนอยู่กับหมู่ชาวไทยลาว ตัวอย่างเช่น นายหมวก หลงมาศ อายุ 84 ปี เป็นชาวไทยยวนจากอำเภอเสาไห้ อพยพขึ้นไปตั้งถิ่นฐานที่บ้านมะกอกหวาน อำเภอชัยบาดาลเมื่อราว 60 ปีก่อน