321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ประเพณีการไหว้ผีเรือน

ประเพณีการไหว้ผีเรือน

     ผีเรือนจะอยู่ที่เสาเรือน (เสาเอก) โดยเจ้าของบ้านจะผูกผ้าแดงไว้เป็นเครื่องหมาย หรืออาจจะมีหิ้งวางหีบผ้าตั้งอยู่ ชาวมอญเชื่อว่าเป็นที่สิงสถิตย์ของผีบรรพบุรุษ การไหว้ผีเรือนจะทำได้ทุกโอกาสเช่น ทุกวันพระ วันเข้าพรรษา หรือวันทำบุญต่างๆ อาหารจะเป็นอะไรก็ได้ เช่น เมื่อซื้อไก่มาแกงกินในครอบครัว ก็จะตัดหัวไก่มาสังเวยผีเรือน
     ชาวมอญบางขันหมากยังมีความเชื่อในเรื่องผีที่เกี่ยวข้องกับงานบวช และงานแต่งงานอีกด้วยกล่าวคือ คนในตระกูลเดียวกันจะต้องจัดพิธีบวชนาคพร้อมๆ กัน จะบวชคนละวันไม่ได้ ถ้าปีนี้มีคนในตระกูลนี้บวชแล้วคนอื่นที่จะบวชซ้ำกันอีกไม่ได้ อาจจะต้องรอจัดในปีถัดไป การแต่งงานก็เช่นเดียวกัน คนในตระกูลเดียวกันจะต้องจัดงานแต่งงานพร้อมกัน หรืออาจจะจัดงานแต่งงานในวันรำผีโรง โดยจะต้องทำพิธีในปะรำพิธีหรือโรงพิธี จะได้ประกอบพิธีไหว้ผีโรงผีบรรพบุรุษ และทำความรู้จักกับญาติพี่น้องในวงศ์ตระกูลเดียวกัน