321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ประเพณีลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง

     จัดขึ้นในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง ชาวมอญถือเป็นประเพณีปฏิบัติเช่นเดียวกับคนไทย ที่จะได้ขอขมาต่อพระแม่คงคา เพราะได้ทำให้เกิดความสกปรกแก่ลำน้ำ ซึ่งอาจจะเกิดโดยความตั้งใจหรือไม่ก็ตาม โดยรวมกันประดิษฐ์กระทงขนาดใหญ่แล้วนำไปลอยพร้อมๆ กัน