321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ประเพณีทำบุญสารท

ประเพณีทำบุญสารท

     ในเดือนสิบจะมีน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนชาวมอญบางขันหมากทุกหลัง บ้านเรือนจึงต้องปลูกยกพื้นสูงเพื่อหนีน้ำ เมื่อจะต้องเตรียมข้าวของสำหรับกวนกระยาสารทจึงเป็นกิจกรรมที่จัดทำด้วยความยากลำบาก เพราะสถานที่ไม่อำนวย ชาวบ้านจะต้องทำร้านเพื่อตำข้าวเม่า คั่วข้าวตอกและถั่วงา บางบ้านมีระเบียงบ้านกว้างขาวงก็จะทำที่ระเบียงบ้าน บางบ้านคับแคบ และไม่สามารถสร้างร้าน เพราะขาดวัสดุอุปกรณ์ ก็จะยกข้าวของไปทำริมถนนสายลพบุรี-สิงห์บุรีก็มี ชาวมอญบางขันหมากจะไม่ยอมซื้อของสำเร็จรูปมาจากตลาด แต่จะตั้งใจจัดเตรียมข้าวของ เพื่อกวนกระยาสารทกันเองทุกขั้นตอนโดยเตรียมการไว้ล่วงหน้าหลายวัน จะกวนกระยาสารทเมื่อใกล้สิ้นเดือนสิบ เสร็จแล้วนำไปทำบุญถวายพระที่วัด ที่เหลือจะนำใส่เรือพายออกไปแจกญาติมิตรและคนคุ้นเคยตามประเพณี