321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ประเพณีสงกรานค์

ประเพณีสงกรานต์

     เป็นเทศกาลปีใหม่ของคนไทยแต่ครั้งโบราณ อยู่กลางเดือน5 คนไทยถือเอาวันที่ 12-15 เมษายนของทุกปีเป็นเทศกาลสงกรานต์ แต่สำหรับชาวมอญจะไปทำบุญในเทศกาลสงกรานต์ถึง 5 วันเต็ม ตอนเช้าไปทำบุญที่วัดเมื่อกลับจากวัดจะเล่นสนุกสนานร้องรำทำเพลงกันในหมู่บ้าน ลานบ้าน แต่ก่อนเคยมีการเล่นสะบ้า เข้าผี มอญซ่อนผ้า เสือกินวัว ฯลฯ

     ถึงเวลาเพลจะนำข้าวสงกรานต์ไปถวายพระ ตอนบ่ายจะบังสุกุลกระดูกบรรพบุรุษ สรงน้ำพระ แล้วจึงเล่นสงกรานต์กันในหมู่ชาวบ้านที่ไปวัด ตกเย็นจะมีการขนทรายเข้าวัดและก่อเจดีย์ทรายพระทำพิธีสวดมนต์เย็น รุ่งขึ้นจะต้องนำข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงพระเจดีย์ทรายเพราะถือว่าเจดีย์ทรายเป็นพระองค์หนึ่ง ตกเวลาค่ำชาวบ้านจะรวมกลุ่มกันร้องเพลงขอขนมไปตามหมู่บ้าน เล่นเข้าผีนางกวัก ผีสาก ผีดาว สลับกับการร้องรำทำเพลงอย่างสนุกสนาน