321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ประเพณีรำผีโรง (ผีโรงใหญ่)

ประเพณีรำผีโรง (ผีโรงใหญ่)

ผีโรง เป็นผีประจำต้นตระกูลซึ่งจะอยู่ที่บ้านของผู้นำตระกูลตระกูลหนึ่งจะมีผีโรงตนหนึ่ง การรำถวายผีโรงจะทำทุก 4 ปี ถือเป็นการรวมญาติพี่น้อง ลูกหลานสะใภ้ให้มารู้จักกันจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันต่อไปในอนาคต ก่อนจะทำพิธีรำผีโรงจะต้องตระเตรียมไม้ไผ่มาสร้างโรงเลี้ยงผีกลางลานบ้าน ใช้แฝกมุงหลังคา 103 ตับ ใช้เฝือกทำเป็นชั้นสำหรับวางสิ่งของเพื่อสังเวยแสดงความเคารพต่อผีโรง เตรียมทำอาหารคาวหวานที่จะใช้เป็นเครื่องสังเวยให้เสร็จ อาทิ ขนมต้มแดง ขนมต้มขาว มะพร้าวผ่าซีก กล้วย ไก่ต้ม ฯลฯ อาหารที่จัดไว้อาจมีตั้งแต่ 12-50 จาน ที่สำคัญต้องจัดเตรียมของใช้สำหรับผีโรงให้เรียบร้อย ซึ่งประกอบด้วย เสื้อผ้า ผ้าขาวม้า มีดดาบ ถ้าสิ่งของเหล่านี้ชำรุดให้ซ่อมแซมให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนวันงาน

     วันทำพิธีจะเริ่มขึ้นแต่เช้า สมาชิกในตระกูลจะช่วยกันประกอบอาหารสด เช่น ยำเต่า หรือยำไก่ สมาชิกที่มาร่วมในพิธีจะนำของมาไหว้ผีโรงด้วย โดยนำมาใส่ถาดหรือกะละมังที่เจ้าภาพจัดเตรียมไว้ ช่วงเช้านี้วงปี่พาทย์จะตีเตรียมเข้าประจำที่ สายๆ จะเริ่มรำถวายผีโรง โดยผู้มาร่วมพิธีจะจุดธูปบูชาบรรพบุรุษแล้วร่วมกันร่ายรำถวายผีโรงตลอดทั้งวัน สลับกับการละเล่น อาทิ ทอยสะบ้า เล่นลูกช่วง ชนไก่ ฯลฯ สุดท้ายจะทำพิธีปัดรังควานเป็นอันเสร็จพิธี ทอยสะบ้า เล่นลูกช่วง ชนไก่ ฯลฯ สุดท้ายจะทำพิธีปัดรังควานเป็นอันเสร็จพิธี ก่อนที่ญาติๆ จะเดินทางกลับเจ้าภาพจะแจกจ่ายอาหารที่ใช้ในพิธีไหว้ให้นำกลับไป เพราะเชื่อถือกันว่าผู้ใดได้กินสิ่งของในพิธีไหว้ผีโรงจะอยู่เย็นเป็นสุข หายป่วยหายไข้