321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

เมืองโบราณคูเมือง

          เมืองโบราณคูเมือง ตั้งอยู่ในเขตตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เมืองนี้สันนิษฐานว่าเป็นชุมชนโบราณสมัยทวารวดีในพุทธศตวรรษที่ 11 - 16 ลักษณะตัวเมืองตั้งอยู่บนเนินดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 650 เมตร ยาว 750 เมตรมีคูน้ำกว้างประมาณ 10 เมตร บางตอนกว้างถึง 50 เมตร ล้อมรอบ 1 ชั้น ไม่พบซากอาคารเหลืออยู่ มีการค้นพบโบราณวัตถุได้แก่ ภาชนะดินเผา เครื่องถ้วยชาม หม้อ ไห กาน้ำ ตะคันดินเผา แท่นบดหิน แวดินเผา พระพุทธรูปและธรรมจักรหินเขียว ตุ้มหู เครื่องทอง ลูกปัดหินสี และเหรียญเงินมีคำจารึกว่า " ศรีทวารวดีศวรบุญยะ " แสดงว่ามีชุมชนอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ ติดต่อกันมา ตั้งแต่สมัยฟูนันจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์

          ปัจจุบันเมืองโบราณบ้านคูเมืองเป็นสวนรุกชาติและ เป็นที่ตั้งศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ไม้จังหวัดสิงห์บุรี เนื้อที่ประมาณ 500 ไร่ มีคูน้ำโบราณล้อมรอบ ร่มรื่นสวยงามด้วยพันธุ์ไม้ต่างๆ เป็นจำนวนมาก