321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

แหล่งโบราณคดีบ้านชีน้ำร้าย

          แหล่งโบราณคดีบ้านชีน้ำร้าย ตั้งอยู่ในเขตบ้านชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จัดเป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ที่มีหลักฐานของการตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณใก้ลแม่น้ำเจ้าพระยา โบราณวัตถุที่พบได้แก่ ชิ้นส่วนขวานหิน แวดินเผา ลูกปัด และเครื่องประดับ ฯลฯ