321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี

          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี ตั้งอยู่ในบริเวณวัดโบสถ์ (พระอารามหลวง) ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เริ่มจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ของวัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2481 โดยมีอดีตเจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พระเทพสุทธิโมลี (ผึ่ง โรจโน) ซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี - อุทัยธานี (ฝ่ายธรรมยุต) ซึ่งท่านได้รวบรวม โบราณวัตถุที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีมากมาย เช่น โบราณวัตถุที่ขุดพบจากเมืองโบราณบ้านคูเมือง เครื่องถ้วยศิลปะไทย - จีน พระพุทธรูปสมัยต่างๆ พัดยศเครื่องประดับสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ และ โบราณวัตถุจากการบริจาคของประชาชน นำมาจัดแสดงเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนผู้สนใจทั่วไปโดยใช้ชื่อว่า "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวัดโบสถ์"
          ต่อมามีโบราณวัตถุจำนวนมากและได้จัดถูกต้องตามหลักวิชาการ จึงได้ส่งมอบให้แก่กรมศิลปกรรับผิดชอบและขออนุมัติเปลี่ยนชื่อเป็น " พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี "

          ปัจจุบัน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี สังกัดสำนักโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ อาคารจัดนิทรรศการถาวร คือ อาคารเพิ่ม ดุริยางกูร มี 2 ชั้น 

          1. ชั้นบน จัดแสดงศิลปวัตถุและโบราณวัตถุ ที่เกี่ยวข้องพระพุทธศาสนา ได้แก่ อัฎฐบริขารและเครื่องใช้ในพระศาสนา เช่น ตาลปัตร พัดยศ ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5 - ปัจจุบัน เครื่องประกอบสมณศักดิ์ของพระสงฆ์ ของซึ่งเกิดจากศัทธาของบุคคลที่มีต่อพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาและ เครื่องถ้วยจีน
          2. ชั้นล่าง จัดแสดงนิทรรศการภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น เช่น เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร เครื่องจับสัตว์ เครื่องจักรสาน เครื่องมือทำทอง สิ่งของเครื่องมือใช้ในชีวิตและครัวเรือน
          พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี เปิดให้เข้าชมทุกวันพุธ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 16.00 น. ค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 30 บาท ยกเว้นนักเรียน นักศึกษาในเครื่องแบบ และภิกษุสงฆ์ ไม่เสียค่าเข้าชม
          การเดินทาง มีรถประจำทางสาย 110 (สิงห์บุรี - ชัยนาท) และสาย 157 (สิงห์บุรี - อุทัยธานี)