321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วัดโบสถ์

          วัดโบสถ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นวัดที่เก่าแก่มีมาแต่ สมัยกรุงศรีอยุธยา ภายในวัดมีพระอุโบสถเพียงแห่งเดียวที่สร้างโดยการใช้รางรถไฟ เป็นแกนกลางข้างล่างพระประธานเป็นพระพุทธรูป สมัยอยุธยาและที่น่าสนใจคือ การแกะสลักบานประตู หน้าต่างโบสถ์ทั้งหลัง อย่างสลักเหลาประณีต สวยงาม โดยฝีมือช่าง ชื่น หัตถโกศล ช่างแกะสลักท้องถิ่นฝีมือเยี่ยมของสิงห์บุรี ทุ่มเทเวลาแรงงานและฝีมือ นานถึง 10 ปี จึงแล้วเสร็จโดยแกะสลักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ วิถีชีวิตภายในโบสถ์มีพระประธานที่มีความเก่าแก่และมีพระพุทธลักษณะงดงามยิ่งนัก

          นอกจากนั้นภายในวัดยังเป็นที่ตั้งของ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอินทร์บุรี อีกด้วย