321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วัดสุทธาวาส หรือ วัดใหม่

          วัดสุทธาวาส หรือ วัดใหม่ อยู่ที่ ต.ทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี มีวิหารเก่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประมาณปี พ.ศ. 2403 ภายในวิหารมีภาพจิตกรรมฝาผนังเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติและพระมหาเจดีย์จุฬามุนณี วาดด้วยช่างฝีมือชั้นครู ด้านทิศตะวันตกเป็นภาพตอนพระพุทธองค์ฉันอาหารที่นายจุนนะถวาย ทรงประชวรแล้วเสด็จไปประทับ ณ ต้นรังคู่ เสด็จสู่ปรินิพาน ทางทิศใต้ คือเรื่องราวของการถวายพระเพลิงการแจกจ่ายพระอัฐิธาตุแก่เหล่ากษัตริย์และเทวดาบนหน้าบันเป็นภาพบรรจุพระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้าลอยน้ำ นับเป็นโบราณที่มีความงดงาม และมีคุณค่าอีกแห่งหนึ่ง