321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วัดกระดังงานบุปผาราม

          วัดกระดังงาบุปผาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลบางกระบือ เลยจากวัดประโชติการามไปเล็กน้อย มีโบสถ์รูปทรงสมัยใหม่ที่งดงามไม่เหมือนโบสถ์แห่งไหน สร้างอยู่บนศาลาการเปรียญหลังเก่า มีเจดีย์โบราณทรงระฆังคว่ำ ศิลปะสมัยอยุธยาตอนต้น ฐานเป็นชั้น มีซุ้มทรงระฆังตั้งแต่ปล่อง ไฉนขึ้นไปเจดีย์ เจดีย์องค์นี้นับว่ามีความสมบูรณ์ที่สุดที่มีอยู่ในสมัยเดียวกัน ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติแล้ว