321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วัดสว่างอารมณ์

วัดสว่างอารมณ์ 

          วัดสว่างอารมณ์ อยู่ในเขตเทศบาลเมืองสิงห์บุรี ที่ ตำบลต้นโพธิ์ ห่างจากศาลาหลังเก่า ไปตามลำน้ำเจ้าพระยาประมาณ 2 กม. วัดนี้เคยเป็นศูนย์รวมของศิลปวิทยาหลายด้าน เช่น การศึกษา ภาษาไทย ภาษาบาลี การก่อสร้างโบสถ์วิหาร ศาลา โดยเฉพาะการปั้นพระพุทธรูปเหมือน ซึ่งสืบทอดวิชามาจากตระกูลบ้านช่างหล่อธนบุรี
          ทั้งยังเป็นแหล่งเก็บรักษารวบรวมตัวหนังใหญ่ที่มีความงดงาม สมบูรณ์ และยังสามารถเล่นได้กว่า 300 ตัว แบ่งเป็นชุดใหญ่ๆ ได้ 4 ชุด คือ ชุดศึกใหญ่ (ศึกทศกัณฑ์ครั้งที่ 5) ชุดศึกมงกุฏ-บุตรลพ ชุดนาคบาศ และชุดศึกวิรุญจำบัง และทางวัดยังได้เก็บรักษาเรือหางยาวเก่าแก่ที่เคยมีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือของจังหวัดสิงห์บุรี เช่น เรือหงษ์ทอง ไว้ชนรุ่นหลังได้ศึกษาและชื่นชม

          การเดินทาง มีรถโดยสารประจำทางสาย 165 (อ่างทอง-ตาคีล) ผ่าน