321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร

วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ตั้งอยู่ที่ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี เป็นอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวิหาร

          สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี สมัยสมเด็จพระบรมราชา ธิราชที่ 3 พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา พระองค์ได้โปรดให้ปฏิสังขรณ์พระนอนในปี พ.ศ. 2297 และอีก 2 ปีต่อมาจึงมีการสมโภชใหญ่ ซึ่งพระองค์ประทับแรมอยู่ 3 คืนจึงเสด็จกลับ ภายในวัดมีพระพุทธไสยาสน์ขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่ในวิหาร มีพุทธลักษณะแบบสุโขทัย ที่มีความงดงามมาก มีความยาวทั้งสิ้น 1 เส้น 3 วา 2 ศอก 1 คืบ 8 นิ้ว (46 เมตร) ลักษณะพระพักตร์หันไปทางทิศเหนือ พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก ศอกยื่นไปด้านหน้า พระกรขวา ไม่งอพระกรขึ้นรับพระเศียรเหมือนแบบไทย นอกจากนี้ยังมีพระแก้ว พระกาฬ เป็นพระพุทธรูปนั่งศิลา ลงรักปิดทอง และพระนั่งขัดสมาธิเพชรอันศักดิ์สิทธิ์ และมีพระลักษณะงดงาม ด้านหน้าวิหารมีต้นสาละลังกาใหญ่ ต้นไม้สำคัญในพุทธประวัติ ผลิดอกบานสะพรั่งอยู่เสมอ             

         พระวิหารมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบสมัยอยุธยา กว้าง 11 วา 1 ศอก 4 นิ้ว ยาว 26 วา 3 ศอก 1 นิ้ว พระอุโบสถมีลักษณะแบบสถาปัตยกรรมแบบรัตนโกสินทร์ และเจดีย์มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบสมัยอยุธยา

          การเดินทางมีรถประจำทางสาย 648 (สิงห์บุรี-บ้านดอนปรู )และสาย 462 (สุพรรณบุรี-โคกสำโรง) ผ่านหน้าวัด