321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า)

ศาลจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า)

    •           ศาลจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตตำบลบางพุทรา ใกล้กับศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2453 (ร.ศ. 129) เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนชั้นเดียว ด้านหน้าตอนบนมีกระจังและตราแผ่นดินสมัยรัชกาลที่ 5 ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นยุโรป ซึ่งร่วมสมัยกับสถาปัตยกรรมที่เมืองฉะเชิงเทรา เมืองกรุงเก่า เมืองอ่างทอง และเมืองสิงห์บุรี
                กรมศิลปากรได้บูรณะและประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2532