321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า)

ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเก่า)

  •         ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ในเขตตำบลบางพุทรา ในอดีตเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียแก่พม่าในปี พ.ศ. 2310 ได้ย้ายเมืองจากบริเวณลำน้ำน้อย ตำบล โพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน มาตั้งใหม่ที่บริเวณฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลบางมอญ (ปัจจุบัน คือ ตำบลต้นโพธิ์) และใน พ.ศ. 2454 (ร.ศ.130) จึงได้ย้ายมาตั้งที่ตำบลบางพุทรา
              ศาลากลางจังหวัดหลังนี้ เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนแบบตะวันตก ทรงปั้นหยา มีขนาดกว้าง 15 ห้อง หลังคามุงกระเบื้องซีเมนต์ พื้นไม้เนื้อแข็ง กรมศิลปากรพิจารณาเห็นว่าเป็นสถานที่สำคัญจึงได้บูรณะให้อยู่ในสภาพดีและประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2532