321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วัดพระปรางค์มุนี

วัดพระปรางค์มุนี

  •           วัดพระปรางค์มุนี ตั้งอยู่บริเวณตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี ติดกับถนนสายเอเชีย สร้างเมื่อประมาณ พ.ศ. 2440 ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตกรรมฝาผนังเรื่องราวเกี่ยวกับ ทศชาติ ฝีมือชาวบ้าน เขียนโดย นายเพ็ง คนลาว เมื่อ พ.ศ.2462 ฝีมืองดงามมาก