321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ประเพณีกำฟ้า

 ประเพณีกำฟ้า

  •           ประเพณีกำฟ้า เป็นงานบุญพื้นบ้านของชาวไทยพวนที่บ้านน้ำเชี่ยว และหมู่บ้านโภคาวิวัฒน์ อ.พรหมบุรี จัดขึ้นเพื่อเป็นการบูชาระลึกถึงเทพยดา ผู้รักษาฟากฟ้าและบันดาลฝนตกต้องตามฤดูกาล ถือเอาวันขึ้น 2 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันสุกดิบ
              พิธีกรรมจะกระทำเช่นเดียวกับ " ประเพณีกำฟ้าของชาวไทยพวน จังหวัดลพบุรี " และจังหวัดอื่นๆ