321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์

อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์

  •           อุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ อยู่หางจากตัวเมืองไปประมาณ 9 กม. ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 309 จะมีทางแยกซ้าย ไปบ้านเชิงกลัดอีก 1.5 กม. จะถึงอุทยานแม่ลามหาราชานุสรณ์ คำว่า "แม่ลา" เป็นชื่อลำน้ำสายหนึ่งในท้องที่จังหวัดสิงห์บุรี ไหลผ่านพื้นที่ 3 อำเภอ คือ อำเภออินทร์บุรี อำเภอบางระจัน และอำเภอเมืองสิงห์บุรี เป็นลำน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหาร ของปลา ฉะนั้นปลาที่จับได้ จากลำน้ำแม่ลาจึงอ้วน เนื้อนุ่ม มัน มีรสชาติอร่อย โดยเฉพาะปลาช่อน แม่ลา เป็นอาหารและของฝากที่มีชื่อเสียงของจังหวัด ปัจจุบันมีการอนุรักษ์ฟื้นฟูลำน้ำแม่ลา ให้มี ทัศนียภาพที่สวยงาม เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนทั่วไป