321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วัดพระปรางค์ (ชัณสูตร)

 วัดพระปรางค์ (ชัณสูตร)

  •           วัดพระปรางค์ (ชัณสูตร) ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านโคกหม้อ ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ภายในวัดมีเจดีย์พระปรางค์ศิลปะแบบอยุธยา สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ก่อด้วยอิฐแบบปรางค์ไทย สูงชะลูดคล้ายฝักข้าวโพด สูงประมาณ 15 เมตร ฐานเตี้ยภายในกลวง มีคูหาสี่เหลี่ยมจัตุรัส บนผนังคูหามีร่องรอยจิตรกรรมฝาผนังเขียนด้วยสีแดงชาด สีขาว และสีดำ เหลืออยู่เล็กน้อย บนยอดปรางค์พบพระพุทธรูปขนาดเล็กบุทองคำและบุเงินจำนวนหนึ่งลักษณะพุทธรูปเป็นฝีมือช่างท้องถิ่น คล้ายพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปลายระยะแรกๆ ด้านหลังวิหารเก่าแกแบบอยุธยา หน้าบันเป็นลาย แกะสลักไม้รูปตัวสิงห์และคันทวยต่างๆ ฝีมือประณีต
               - พระวิหาร มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัตน์โกสินทร์ตอนต้น
               - พระอุโบสถ มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบอยุธยาตอนปลาย
               วัดนี้ยังเป็นแหล่งเตาเผาแม่น้ำน้อย ที่คงเหลือร่องรอยเตาเผาให้เห็นอยู่
               การเดินทาง มีรถโดยสารประจำทางสาย 605 (สิงห์บุรี - สรรคบุรี) ผ่าน ประมาณ16 กม. และห่างจากตลาดชัณสูตรไปประมาณ 1 กม.