321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

วัดพิกุลทอง

            วัดพิกุลทอง     
          
  •             วัดพิกุลทอง อยู่ในเขตตำบลวิหารขาว ห่างจากวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ไปประมาณ 9 กิโลเมตร เรียกกันว่า "วัดหลวงพ่อแพ" ( พระเทพสิงหบุราจารย์ ) ภายในวัดนี้มีพระพุทธรูปนั่งปานประทานพรองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย คือ พระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนี หรือหลวงพ่อใหญ่ ขนาดหน้าตักกว้าง 11 วา 2 ศอก 7 นิ้ว สูง 21 วา 1 คืบ 3 นิ้ว มีพุทธลักษณะงดงามมากมายภายในเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กประดับด้วยโมเสดทองคำธรรมชาติชนิด 24 เค รอบๆ พระวิหารคด เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประจำวันต่างๆ
                นอกจากนี้ยังมีสวนธรรมชาติแวดล้อมด้วยบรรยากาศที่ร่มรื่นสงบเงียบ อีกด้านหนึ่งของวัดมีพิพิธภัณฑ์หลวงพ่อแพ จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติและเครื่องอัฐบริขารของหลวงพ่อแพ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน บริเวณหน้าวัดมีแม่น้ำน้อยไหลผ่านเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงปลาเป็นจำนวนมากและยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจของผู้ที่มาท่องเที่ยววัดนี้
                การเดินทาง มีรถสองแถวประจำทางสายสิงห์บุรี - วัดพิกุลทอง