321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ใครเป็นใคร

pil003

 

                                                                                                                                         :: ใครเป็นใคร ::ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัด

ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด 

นักการเมือง  - ปัจจุบัน  

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.)

เขตเลือกตั้งที่ 1

 

คนเก่ง คนดี คนมีประโยชน์

 • พระอาจารย์ธรรมโชติ
 • วีรชนค่ายบางระจัน
 • ขุนศิขรภูมาธิการ (สง่า คุณาพรณ์)
 • พระธรรมมุนี (หลวงพ่อแพ เขมงฺกโร)
 • พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ จิตธมฺโม)
 • หลวงปู่บุดดา ถาวโร
 • พระเทพสุทธิโมลี (ผึ่ง โรจโน)
 • ม.ร.ว.คึกฤิทธิ์ ปราโมช
 • นายสมเศียร พานทอง (ชาย เมืองสิงห์)
 • ศ.ประหยัด พงษ์ดำ
 • นางสอาด บุญมาก
 • นายวินัย รอดจ่าย
 • นางสาวเรณู มีเสาเพชร
 • น.พ.สมหมาย ทองประเสริฐ
 • นายธนิลร์ ศรีกลิ่นดี
 • นายเสถียร ปานคง
 • นางทุเรียน เทียนแก้ว
 • นางบัวลอย จันทร์พ่วง