321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

สิงห์บุรี อาชีพ

pil003

 

 • :: อาชีพ ::


 • อาชีพ
 • จังหวัดสิงห์บุรีมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์ มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน 3 สายคือ แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อยและแม่น้ำลพบุรี นอกจากนี้ยังมีลำน้ำสายอื่นๆ อีกเช่น ลำน้ำแม่ลา ลำน้ำการ้อง ลำน้ำเชียงราก ลำน้ำโพธิ์ชัย เป็นต้น
 • ประชากรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมและด้านอื่นๆ
  - ด้านเกษตรกรรม เช่น การทำนา สวนผลไม้ สวนผัก ไร่อ้อย ฯลฯ
  - ด้านการประมง มีการเลี้ยงปลาและตามแหล่งลำน้ำก็มีปลาที่มีชื่อเสียงเช่น ลำน้ำแม่ลา หรือเรียกกันว่า "ปลาช่อนแม่ลา" ในเขต อ.บางระจัน และลำน้ำการ้อง ในเขต อ.อินทร์บุรี ปลาทั้ง 2 แห่งมีรสชาติดี
  - ด้านการเลี้ยงสัตว์ มีการเลี้ยงโค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ห่าน ฯลฯ
  - ด้านหัตกรรม
 • 1. การจักสานที่บ้านระนาม ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี เช่น ตระกร้า หมวก กระเป๋า
  2. การทำอิฐ การทำอิฐเผามีทั้งตกแต่งด้วยมือและเครื่อง
  3. การปั้นหม้อดิน อยู่ที่ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี วัสดุที่ทำเช่น ดินที่ใช้นำมาจากแม่น้ำเจ้าพระยา โดยผสมกับทราย ปั้นเป็นรูป นำไปเผา สำหรับดินขัดมันนั้นนำมาจากตำบลบ้านหมอ อำเภอพรหมบุรี ผลิตหม้อดินเผา ชาม ถ้วยดินเผา ฯลฯ
  4. การทำเครื่องเรือนประดับมุก อยู่ที่บ้านแป้ง ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี การทำเครื่องเรือนเครื่องใช้ฝังด้วยเปลือกหอยมุข เช่น โต๊ะหมู่บูชา ถาด กระเป๋า ฯลฯ
  5. การหล่อทองเหลือง เป็นการหล่อพระพุทธรูป รูปเหมือน โดยใช้ทองเหลือง การหล่อยังทำ แบบโบราณคือ การหล่อทั้งองค์
 • - ด้านการอุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง และโรงงานที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสิงห์บุรี คือ โรงงานน้ำตาลมหาคุณ นอกจากนี้ยังมีโรงสีข้าว เป็นต้น