321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

มะม่วงหนองแซง

  • สินค้าพื้นเมืองทั่วไป (ของฝาก) : มะม่วงหนองแซง

    mango

         มะม่วงหนองแซง ฤดูมะม่วงจะมีในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี ผู้ที่ไปเที่ยวจังหวัดสระบุรีเชิญแวะชิม "มะม่วงมันหนองแซง" ซึ่งมีรสชาดไม่แพ้มะม่วงมันในท้องถิ่นอื่นๆ มีปลูกมากในอำเภอหนองแซง เป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดและเป็นที่รู้จักกันทั่วไป