321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นมสด

  • สินค้าพื้นเมืองทั่วไป (ของฝาก) : นมสด

         นมสด อำเภอมวกเหล็กมีแหล่งผลิตภัณฑ์นมและอาหารนม รวม 3 แห่ง คือ ผลิตภัณฑ์นมจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ตั้งอยู่เลขที่ 160 หมู่ที่ 1 ตำบลมิตรภาพ , ผลิตนมสดพาสเจอร์ไรส์ 2 แห่งคือ ฟาร์มโคนม มวกเหล็กเดนมาร์ก อยู่เลขที่ 123 หมู่ที่ 1 ตำบลหมวกเหล็ก และบริษัทอุตสาหกรรมมวกเหล็ก อยู่เลขที่ 25/1 ถนนมิตรภาพ หมู่ที่ 2 ตำบลหมวกเหล็ก สามารถหาซื้อสินค้าตามร้านค้าต่างๆ ได้