321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

นายองอาจ วงษ์ประยูร

 • นักการเมืองจังหวัดสระบุรี

  ssongat54

 • สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) : นายองอาจ วงษ์ประยูร
       นายองอาจ วงษ์ประยูร
       ส.ส. สระบุรี เขต 4 พรรคเพื่อไทย
       อำเภอพระพุทธบาท อำเภอบ้านหมอ อำเภอหนองโดน อำเภอดอนพุด อำเภอเสาไห้

 • ประวัติ
       16 กุมภาพันธ์ 2505

  ที่อยู่ปัจจุบัน
       บ้านเลขที่ 999/148 หมู่บ้านสวนบางเขน ซอยวิภาวดี 60 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

 • ประวัติการศึกษา
       นิติศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       Bachelor of Science International Business สาขาบริหารธุรกิจ Fort Lauderdale College
       ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ประสบการณ์การทำงาน
       เทศมนตรีเทศบาลตำบลพระพุทธบาท
       เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
       สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระบุรี