321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ทำเนียบ อบต.

 

   • ทำเนียบองค์การบริหารส่วนตำบล อบต.
    องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) จังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรีมีองค์การบริหารส่วนตำบล 114 เทศบาล 12 แห่ง


อำเภอเมืองลพบุรี
• เขาพระงาม
• เขาสามยอด
• โคกกระเทียม
• ถนนใหญ่
• ทะเลชุบศร
• ท่าแค
• ท้ายตลาด
• ท่าศาลา
• บางขันหมาก
• ป่าตาล
• พรหมมาสตร์
• โพธิ์เก้าต้น
• กกโก
• โก่งธนู
• โคกลำพาน
• งิ้วราย
• ดอนโพธิ์
• ตะลุง
• บ้านข่อย
• โพธิ์ตรุ

อำเภอพัฒนานิคม
• โคกสลุง
• ดีลัง
• น้ำสุด
• พัฒนานิคม
• มะนาวหวาน
• ช่องสาริกา
• หนองบัว
• ห้วยขุนราม
• ชอนน้อย

อำเภอโคกสำโรง
• คลองเกตุ
• โคกสำโรง
• ดงมะรุม
• เพนียด
• วังเพลิง
• สะแกราบ
• ห้วยโป่ง
• ถลุงเหล็ก
• วังขอนขว้าง
• วังจั่น
• หลุมข้าว
• หนองแขม
• เกาะแก้ว


   • อำเภอหนองม่วง
    • ชอนสมบูรณ์
    • ชอนสารเดช
    • ดงดินแดง
    • บ่อทอง
    • ยางโทน
    • หนองม่วง

    อำเภอสระโบสถ์
    • สระโบสถ์
    • มหาโพธิ์
    • นิยมชัย


   • อำเภอโคกเจริญ
    • ยางราก
    • โคกเจริญ
    • วังทอง
    • โคกแสมสาร
    • หนองมะค่า


   • อำเภอชัยบาดาล
    • ศาลาทิพย์
    • ห้วยหิน
    • ชัยบาดาล
    • ซับตะเคียน
    • หนองยายโต๊ะ
    • นาโสม
    • บ้านใหม่สามัคคี
    • นิคมลำนารายณ์
    • บัวชุม
    • ท่าดินดำ
    • ลำนารายณ์
    • ชัยนารายณ์
    • ม่วงค่อม
    • เกาะรัง
    • ท่ามะนาว
    • เขาแหลม


   • กิ่งอำเภอลำสนธิ
    • หนองรี
    • ลำสนธิ
    • กุดตาเพชร
    • ซับสมบูรณ์
    • เขารวก
    • เขาน้อย


   • อำเภอท่าหลวง
    • แก่งผักกูด
    • ซับจำปา
    • หนองผักแว่น
    • ท่าหลวง
    • ทะเลวังวัด
    • หัวลำ


   • อำเภอท่าวุ้ง
    • ท่าวุ้ง
    • บ้านเบิก
    • เขาสมอคอน
    • บางงา
    • หัวสำโรง
    • โพธิ์ตลาดแก้ว
    • บางลี่
    • บางคู้
    • โคกสลุด
    • มุจลินท์


   • อำเภอบ้านหมี่
    • ชอนม่วง
    • บางพึ่ง
    • บ้านชี
    • ไผ่ใหญ่
    • โพนทอง
    • มหาสอน
    • สนามแจง
    • สายห้วยแก้ว
    • หนองเต่า
    • หนองเมือง
    • บ้านกล้วย
    • หินปัก
    • บ้านทราย
    • ดอนดึง
    • หนองกระเบียน
    • หนองทรายขาว
    • พุคา
    • บางกะพี้
    • บางขาม
    • เชียงงา


เทศบาลในเขตจังหวัดลพบุรี

     1. เทศบาลเมืองลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี
     2. เทศบาลตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี
     3. เทศบาลเมืองบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่
     4. เทศบาลตำบลโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง
     5. เทศบาลตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล
     6. เทศบาลตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์
     7. เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง
     8. เทศบาลตำบลหนองม่วง อำเภอหนองม่วง
     9. เทศบาลตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม
     10. เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น อำเภอพัฒนานิคม
     11.เทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง
     12. เทศบาลตำบลท่าโขลง อำเภอท่าวุ้ง
me10