321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

การละเล่นผีนางกวัก

การละเล่นผีนางกวัก

การละเล่นผีนางกวัก จะเล่นในยามค่ำคืนระยะเดือน 6 เช่นเดียวกับผีทะนาน อุปกรณ์มีสุ่มปลา เสื้อ ไม้คาน และกระด้ง ซึ่งต้องเป็นของแม่หม้าย ผู้หญิง 2 คนจะแต่งสุ่มปลาใส่เสื้อแล้วสวมไม้คานนำออกไปเรียกผีนอกบ้าน บริเวณลานบ้านจะเตรียมกระด้งใส่ข้าวเปลือกหรือทรายไว้เมื่อผีเข้าสุ่มหรือกวักแล้วจะนำเข้ามาตั้งข้างๆ กระด้ง คนที่ล้อมวงเข้ามาจะตั้งคำถามให้ผีนางกวักทำนายทายทักเช่นปีนี้น้ำจะดีไหม ข้าวปลาจะบริบูรณ์ดีไหม หรืออาจจะถามเรื่องส่วนตัว เรื่องเนื้อคู่ เป็นต้น กวักจะทำนาย โดยการเขียนบอกบนข้าวเปลือก หรือบนทรายเป็นการละเล่นในยามว่าง และคำทำนายจะช่วยสร้างขวัญกำลังใจ ให้แก่ชาวบ้านในการประกอบอาชีพ และการดำรงชีพได้หนทางหนึ่ง