321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

เพชรเทพสตรี

ทำเนียบเพชรเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2558-2565

Titleทำเนียบเพชรเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจำปี 2558-2565
by : คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Pub Date : 2566

pdfi http://library.tru.ac.th/aritc-tru/images/academic/archives/acdtru5865.pdf

acdtru5865

เพชรเทพสตรี ประจำปี 2565

Titleเพชรเทพสตรี ประจำปี 2565
by : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Pub Date : 2565
http://e-library.tru.ac.th:8991/F/?func=direct&doc_number=000114869&local_base=TRU01-OPAC

pdfi http://library.tru.ac.th/aritc-tru/images/academic/archives/acdtru2565.pdf

acdtru2565

เพชรเทพสตรี ประจำปี 2563

Titleเพชรเทพสตรี ประจำปี 2563
by : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Pub Date : 2563
http://e-library.tru.ac.th:8991/F/?func=direct&doc_number=000109812&local_base=TRU01-OPAC

pdfi http://library.tru.ac.th/aritc-tru/images/academic/archives/acdtru2563.pdf

acdtru2563c

เพชรเทพสตรี ประจำปี 2564

Titleเพชรเทพสตรี ประจำปี 2564
by : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Pub Date : 2564
http://e-library.tru.ac.th:8991/F/?func=direct&doc_number=000114846&local_base=TRU01-OPAC

pdfi http://library.tru.ac.th/aritc-tru/images/academic/archives/acdtru2564.pdf

acdtru2564c

เพชรเทพสตรี ประจำปี 2561

Titleเพชรเทพสตรี ประจำปี 2561
by : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Pub Date : 2561
http://e-library.tru.ac.th:8991/F/?func=direct&doc_number=000113159&local_base=TRU01-OPAC

pdfi http://library.tru.ac.th/aritc-tru/images/academic/archives/acdtru2561.pdf

acdtru2561c