321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

เทพสตรีเมื่อปี ๒๕๐๑

 

 

Tepsatri2501 Page 01

Tepsatri2501 Page 02

 

Tepsatri2501 Page 03

 

Tepsatri2501 Page 04

Tepsatri2501 Page 05

 

Tepsatri2501 Page 06

 

Tepsatri2501 Page 07

Tepsatri2501 Page 08

Tepsatri2501 Page 09

 Tepsatri2501 Page 10

 

Tepsatri2501 Page 11

 

Tepsatri2501 Page 12

 

Tepsatri2501 Page 13

 

Tepsatri2501 Page 14

 

Tepsatri2501 Page 15

 

Tepsatri2501 Page 16

Tepsatri2501 Page 17

 

Tepsatri2501 Page 18

 

Tepsatri2501 Page 19

 

Tepsatri2501 Page 20

 

Tepsatri2501 Page 21

 

Tepsatri2501 Page 22

 

Tepsatri2501 Page 23

 

Tepsatri2501 Page 24

 

Tepsatri2501 Page 25

 

Tepsatri2501 Page 26

 

Tepsatri2501 Page 27

 

Tepsatri2501 Page 28

 

Tepsatri2501 Page 28

 

 

Tepsatri2501 Page 30

 

Tepsatri2501 Page 31