321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

และอื่นๆ

และอื่นๆ

วัน/เดือน/ปี  รายการสิ่งอขง เลขทะเบียน   รูปภาพ
 3 ตุลาคม 2560  เหรียญเดินวิ่ง-มินิฮาล์ฟ ครั้งที่ 1  วันที่ 22 สิงหาคม 2552  จ-001-มินิฮาล์ฟ  1.1-1
 3 ตุลาคม 2560  เหรียญเดินวิ่ง-มินิฮาล์ฟ ครั้งที่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม 2553  จ-002-มินิฮาล์ฟ  1.1-2
 3 ตุลาคม 2560 เหรียญเดินวิ่ง-มินิฮาล์ฟ ครั้งที่ 3 วันที่ 24 สิงหาคม 2554  จ-003-มินิฮาล์ฟ  1.1-3
 3 ตุลาคม 2560 เหรียญเดินวิ่ง-มินิฮาล์ฟ ครั้งที่ 4 วันที่ 26 สิงหาคม 55  จ-004-มินิฮาล์ฟ  1.1-4
 3 ตุลาคม 2560 เหรียญเดินวิ่ง-มินิฮาลืฟ ครั้งที่ 5 วันที่ 25 สิงหาคม 56  จ-005-มินิฮาล์ฟ  1.1-5
 3 ตุลาคม 2560 เหรียญเดินวิ่ง-มินิฮาล์ฟ ครั้งที่ 6 วันที่ 11 มกราคม 58  จ-006-มินิฮาล์ฟ  1.1-6
 5 ตุลาคม 2560  เหรียญตราอาร์มสโมสรบุคลากร ปี พงศ. 2501  จ-006-เหรียญอาร์ม  1.2-2
 5 ตุลาคม 2560  พระพุทธสิริพร โดย รศ.สุรพันธ์  ยันต์ทอง  จ-007-เหรียญพระ  1.2-1