321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

ข้อมูลท้องถิ่น CD

จ-LB-CD-021 ถึง 023 เล่าตำนานเมืองลพบุรี

 

CD4

 

 

จ-LB-CD-024 ถึง 025 หาเรื่องเที่ยว ฉ.1

 

CD7

 

จ-LB-CD-026 พระมหากรุณาธิคุณฯ ฉ.1  

จ-LB-CD-027 พระอัจฉริยภาพฯกับงานศิลปะ

จ-LB-CD-028 หออัครศิลปิน

 

CD1

 

จ-LB-CD-029 ภาพนิ่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

CD2

 

จ-LB-CD-030 ฉันรักลพบุรี

CD3

 

จ-LB-CD-031 ถึง 033

CD8

 

จ-LB-CD-034 ถึง 038

CD9จดหมายเหตุ