321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

หนังสือเก่าหายาก

หนังสือเก่าหายาก

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รวบรวมหนังสือเก่าหายากไว้ให้บริการในรูปแบบซีดีรอม ดังนี้ pdfb

No. Title Pub Date Auther
1 หนังสือที่ระลึกพิธีเปิดอนุสาวรีย์ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช 16 กุมภาพันธ์ 2509 2509 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี
2 พุทธศาสนากับตัวท่าน 2469 ภิกขุ ปัญญนันทะ
3 ทานมัย 2500 กมล ศิริผล
4 คติธรรม 2509 พระครูพรมพรตพิมล
5 การอยู่ดีกินดี 2509 พระธรรมญาณมุนี
6 คนดี 2514 พระธรรมญาณมุนี
7 ในงานเปิดโรงเรียนพระสังฆาธิการส่วนภูมิภาค จังหวัดลพบุรี รุ่นที่ 1 2514 สุวรรณ ศรีสุคนธรัตน์
8 คู่มือผู้ครองเรือน 2499 พระกิตติญาณมุนี
9 รายงานกิจการจังหวัดลพบุรี พ.ศ. 2504 - 2505 2506 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี
10 อนุสรณ์ พระราชวรรณเวที เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี 2513 พระมหาสงวน โฆสโก
11 ธรรมะสำหรับคนนอกวัด และ มาตาปิตุอุปัฏฐานกถา 2507 วิลาศ มณีวัต, พระธรรมญาณมุนี
12 ธรรมาราม 2506 คณะศิษยานุศิษย์
13 กวิศรารามมูลนิธิ สมาคมเพื่อการศึกษา 2495 พระกิตติญาณมุนี
14 ที่ระลึกวันฉลองครบรอบ 12 ปี ร.ร.บ้านหมี่ (เทศบาล) 3 พฤศจิกายน 2495 2495 ร.ร.บ้านหมี่ (เทศบาล)
15 กฏหมายและศาสนา - คู่มืออุบาสก - อุบาิสิกา - บางบท - ตำรายามแปดทิศ - เรื่องการนวด 2508 สัญญา ธรรมศักดิ์
16 ที่ระลึกในพิธีเปิดอาคารที่ทำการ ศาลจังหวัดและศาลแขวงลพบุรี 2510 สนัด บัณฑิตย์
17 มิตรสัมพันธ์ วิทยุสาร จังหวัดทหารบก ลพบุรี ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เมษายน 2501 2501 สำนักงานโรงภาพยนต์ทหารบกลพบุรี
18 ดงไม้ 2517 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด