321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

Melvin Dewey, 1851-1931

“A library’s function is to give the public in the quickest and cheapest way: information, inspiration, and recreation. If a better way than the book can be found, we should use it.”

Search TRU Discovery Service:
Search TRU Discovery Service:

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เชิญชวนคัดเลือกหนังสือ e-book ภาษาต่างประเทศเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2566
  เชิญชวนคัดเลือกหนังสือ e-book ภาษาต่างประเทศเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2566
  27-02-2566 เวลา 09:59 น.

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียน คัดเลือกหนังสือ e-book ภาษาต่างประเทศเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2566เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน และงานวิจัย...

  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น AR
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น AR
  13-02-2566 เวลา 16:21 น.

  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น “หลักสูตรการสร้างนวัตกรรมการสอนและการประชาสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีความจริง เสริม (AR)” ในระหว่างวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ...

  กิจกรรม Librarian Talk (Love me, Read my books)
  กิจกรรม Librarian Talk (Love me, Read my books)
  13-02-2566 เวลา 11:10 น.

  มาแล้วจ้าาา กับกิจกรรม Librarian Talk พบกับพี่ไอซ์และพี่ดาวเช่นเคย มาพูดคุยกันในหัวข้อ Love me, Read my books "อยากรู้จักใครให้อ่านหนังสือที่เขาอ่าน"...

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ "การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม"

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รอบรั้วเทพสตรี 6 - 12 มี.ค. 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ

บริการ

สืบค้นสารสนเทศ

Online Public Access Catalog

ฐานข้อมูลออนไลน์

Online Database

หนังสือใหม่

New books

จองใช้ห้อง

Booking Room

นิทรรศการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คลิก

ส่วนบริการสารสนเทศท้องถิ่น ตั้งอยู่ ณ ชั้น 8 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิก Button

บริการวิชาการ ประจำปี 2563

คลิก

ปฏิทินสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิก DE; ?>

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน จังหวัดลพบุรี

คลิก

ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ "เทพสตรีสีขาว Zero Corruption"

คลิก