321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

Melvin Dewey, 1851-1931

“A library’s function is to give the public in the quickest and cheapest way: information, inspiration, and recreation. If a better way than the book can be found, we should use it.”

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ห้องสมุดข่าว Matichon e-Library

  ห้องสมุดข่าว Matichon e-Library

  18-09-2564 เวลา 15:04 น.

  เชิญชวนนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ใช้งานห้องสมุดข่าว Matichon e-Library ห้องสมุดข่าว เป็นฐานข้อมูลกฤตภาคข่าวแบบออนไลน์ ให้ข้อมูลข่าวจากหนังสือพิมพ์ในประเทศไทย...

  เชิญร่วมฟังบรรยายการใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global

  เชิญร่วมฟังบรรยายการใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global

  08-09-2564 เวลา 15:09 น.

  ขอเชิญ นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมฟังบรรยายการใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Dissertations & Theses Global เพื่อใช้ในการทำงานวิจัย โดยสำนักพิมพ์ ProQuest หัวข้อ : PROQUEST DISSERTATION AND THESES...

  จุลสารกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ENV.OCC

  จุลสารกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ENV.OCC

  03-09-2564 เวลา 11:55 น.

  กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำจุลสารกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ENV.OCC ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2564) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร...

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

รอบรั้วเทพสตรี 13 - 19 ก.ย. 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ

บริการ

สืบค้นสารสนเทศ

Online Public Access Catalog

ฐานข้อมูลออนไลน์

Online Database

ห้องสมุดสีเขียว

TRU Green library

การจัดการความรู้

Knowledge management

สืบค้น EDS

Search ThaiLIS Discovery Service:

Keyword Title Author
 

นิทรรศการออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คลิก

ส่วนบริการสารสนเทศท้องถิ่น ตั้งอยู่ ณ ชั้น 8 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิก Button

บริการวิชาการ ประจำปี 2563

คลิก

ปฏิทินสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิก DE; ?>

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)

คลิก

ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ "เทพสตรีสีขาว Zero Corruption"

คลิก