321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

Melvin Dewey, 1851-1931

“A library’s function is to give the public in the quickest and cheapest way: information, inspiration, and recreation. If a better way than the book can be found, we should use it.”

ข่าวประชาสัมพันธ์

ARITC

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

TRU Green Library

ห้องสมุดสีเขียว

Thepsatri Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ

บริการ

สืบค้นสารสนเทศ

Online Public Access Catalog

ฐานข้อมูลออนไลน์

Online Database

ห้องสมุดสีเขียว

TRU Green library

การจัดการความรู้

Knowledge management

{jcomments off}ในวันที่ "๒๖ มิถุนายน วันสุนทรภู่" เพื่อเชิดชูและรำลึกถึงบุคคลที่มีผลงานที่สร้างชื่อเสียงระดับโลก ด้านวรรณกรรม บุคคลนั้นก็คือ "สุนทรภู่" มหากวีแห่งรัตนโกสินทร์ หรือ "เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย"

ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดมุมนิทรรศการ เพื่อให้ผู้สนใจเพียงเข้ามาร่วมกิจกรรมตอบคำถามได้ที่มุมนิทรรศการ

⏳ เริ่มตั้งแต่ วันนี้ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๒

6206261  6206263

6206264  6206265

6206262

ภาพกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คลิก

ส่วนบริการสารสนเทศท้องถิ่น ตั้งอยู่ ณ ชั้น 8 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิก Button

บริการวิชาการ ประจำปี 2563

คลิก

ผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ

คลิก DE; ?>

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)

คลิก

จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิก