สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Online Service

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

การจัดการความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Lingo

  ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Lingo

  11-07-2559 เวลา 13:36 น.

  ฐานข้อมูล Gale Lingo เปิดให้ทดลองใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. - 30 ก.ย. 59 รวมระยะเวลา 3 เดือน     ฐานข้อมูล Gale Lingo เป็นฐานข้อมูลสื่อเพื่อเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ เป็นทางเลือกใหม่ในการฝึกฝนภาษาอังกฤษ เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อม ทักษะในด้านต่างๆ...

  ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile และ National Geographic Virtual Library

  ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile และ National Geographic Virtual Library

  11-07-2559 เวลา 09:36 น.

  ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile และ National Geographic Virtual Library จากทางสำนักพิมพ์ Gale, Cengage Learning ที่ได้มีการเปิดทดลองใช้ร่วมกับทาง สกอ. จนถึงวันที่ 30 กันยายน...

  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition

  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition

  04-04-2559 เวลา 09:19 น.

  สารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition เปิดให้ทดลองใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 58 - 31 พ.ค. 59 รวมระยะเวลา 6 เดือน   ...

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

แนะนำหนังสือ

แนะนำวารสาร

แนะนำสื่อวิดีทัศน์

สืบค้นสารสนเทศ

ฐานข้อมูลออนไลน์

stornc
bmelib

d01

logouc
iglibrary-1

ebrary

ฐานข้อมูล ACM Digital Library

ฐานข้อมูล ACS Publications

ฐานข้อมูล EBSCO Host

ฐานข้อมูล SpringerLink

ฐานข้อมูล WEB OF KNOWLEDGE

ฐานข้อมูล Proquest

ScienceDirect

bmo