สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Online Service

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ

  แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ

  04-12-2557 เวลา 09:32 น.

  แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ5 ธ.ค. 57 เนื่องจาก วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว10 ธ.ค. 57 เนื่องจาก วันพระราชทานรัฐธรรมนูญ

  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Britannica

  19-11-2557 เวลา 13:19 น.

  ฐานข้อมูล Britannica เปิดให้ทดลองใช้ 3 รายการ คือ      1. ฐานข้อมูล BOL (ช่วงเวลาทดลองใช้บริการ 16 พ.ย. - 28 ก.พ. 58) ฐานข้อมูลออนไลน์ใช้สืบค้นข้อมูล ครอบคลุมทุกสาขาวิชา เหมาะสำหรับใช้ประกอบงานวิชาการ งานวิจัย  ( http://academic.eb.com )     2. ฐานข้อมูล...

  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล IMF eLibrary

  28-10-2557 เวลา 10:50 น.

  ฐานข้อมูล IMF eLibrary  (ช่วงเวลาให้บริการ วันนี้ - 30 พ.ย. 57) ฐานข้อมูล eLibrary รวมผลงานทั้งหมดของ IMF จากหนังสือ บทวิเคราะห์ สถิติ วารสาร เอกสารและรายงานกว่า 14,000 ฉบับ มี Data Series หลายล้านรายการ ให้ข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 1948 สืบค้นและเรียกใช้ได้ทั้งหมดบนระบบเดียวกันทางออนไลน์...

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

กิจกรรม

แนะนำหนังสือ

แนะนำวารสาร

แนะนำสื่อวิดีทัศน์

สืบค้นสารสนเทศ
เข้าสู่หน้าหลัก OPAC

สืบค้น EDS


การจัดการความรู้

km01

km02

ฐานข้อมูลออนไลน์

bmelib

d01

iglibrary-1

ebrary

ฐานข้อมูล ACM Digital Library

ฐานข้อมูล ACS Publications

ฐานข้อมูล EBSCO Host

ฐานข้อมูล SpringerLink

ฐานข้อมูล WEB OF KNOWLEDGE

ฐานข้อมูล Proquest

ScienceDirect

bmo