สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Online Service

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานสารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition

  19-11-2558 เวลา 09:19 น.

  สารานุกรมออนไลน์ Britannica Online Academic Edition เปิดให้ทดลองใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 58 - 31 พ.ค. 59 รวมระยะเวลา 6 เดือน   ...

  ขยายการเปิดให้ทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English

  ขยายการเปิดให้ทดลองใช้โปรแกรมฝึกภาษา Access English

  30-09-2558 เวลา 09:20 น.

       สำนักวิทยบริการฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ในการทดลองใช้งาน โปรแกรมฝึกภาษา Access English ของสำนักพิมพ์ Knowledge Transmission ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม...

  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล eBook Academic Collection

  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล eBook Academic Collection

  13-08-2558 เวลา 08:30 น.

  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล eBook Academic Collection(ช่วงเวลาให้บริการตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธ.ค. 58)eBook Academic Collection ซึ่งเป็นแพคเกจ eBooks เพื่อการบอกรับเป็นสมาชิกที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีรายชื่อ eBooks ที่ครอบคลุมสหสาขาวิชา ทุกคณะทางการศึกษา ไม่วาจะเป็นศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์...

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

กิจกรรม

แนะนำหนังสือ

แนะนำวารสาร

แนะนำสื่อวิดีทัศน์

สืบค้นสารสนเทศ
เข้าสู่หน้าหลัก OPAC

สืบค้น EDS

ThaiLISlogo Search ThaiLIS Discovery Service:

Keyword Title Author

การจัดการความรู้

ฐานข้อมูลออนไลน์

stornc
bmelib

d01

logouc
iglibrary-1

ebrary

ฐานข้อมูล ACM Digital Library

ฐานข้อมูล ACS Publications

ฐานข้อมูล EBSCO Host

ฐานข้อมูล SpringerLink

ฐานข้อมูล WEB OF KNOWLEDGE

ฐานข้อมูล Proquest

ScienceDirect

bmo