สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Online Service

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

การจัดการความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แจ้งเปิดทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW

  แจ้งเปิดทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW

  06-01-2560 เวลา 09:41 น.

  แจ้งเปิดทดลองใช้งานโปรแกรม EEWOWW   ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2560 รวมระยะเวลา 11 เดือนครึ่ง โปรแกรม EEWOWW เป็นเครื่องมือในการเขียนงานวิจัย (Online Authorin tool) แบบมืออาชีพ...

  แจ้งเปิดทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย

  แจ้งเปิดทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทย

  06-01-2560 เวลา 09:41 น.

  แจ้งเปิดทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ Mc Graw - Hill และสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค. - 15 พ.ค. 2560 รวมระยะเวลา 4 เดือน...

  The 1 Book E-Library

  The 1 Book E-Library

  04-01-2560 เวลา 11:08 น.

  The 1 Book E-Library โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเด็กและเยาวชน สำนักวิทยบริการฯ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจอ่านหนังสือออนไลน์ The 1 Book E-Library...

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

กิจกรรม

แนะนำหนังสือ

แนะนำวารสาร

แนะนำสื่อวิดีทัศน์

สืบค้นสารสนเทศ

ฐานข้อมูลออนไลน์

stornc
bmelib

d01

logouc
iglibrary-1

ebrary

ฐานข้อมูล ACM Digital Library

ฐานข้อมูล ACS Publications

ฐานข้อมูล EBSCO Host

ฐานข้อมูล SpringerLink

ฐานข้อมูล WEB OF KNOWLEDGE

ฐานข้อมูล Proquest

ScienceDirect

bmo