321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

Melvin Dewey, 1851-1931

“A library’s function is to give the public in the quickest and cheapest way: information, inspiration, and recreation. If a better way than the book can be found, we should use it.”

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ

  แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ

  24-02-2564 เวลา 10:00 น.

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอแจ้งปิดบริการ วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 หยุดเนื่องในวันมาฆบูชา วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เนื่องจากโรงเรียนสาธิต...

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ

  19-02-2564 เวลา 16:13 น.

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ โดยผู้บริจาคกรอกแบบฟอร์มการบริจาคทรัพยากรสารสนเทศ แนบกับหนังสือที่จะบริจาค และนำมามอบที่ห้องสำนักงาน ชั้น 1...

  สำนักวิทยบริการฯ เปิดบริการล่วงเวลา 15 ก.พ 2564 - 19 มี.ค. 2564

  สำนักวิทยบริการฯ เปิดบริการล่วงเวลา 15 ก.พ 2564 - 19 มี.ค. 2564

  09-02-2564 เวลา 15:08 น.

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เปิดบริการล่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ 2564 - 19 มี.ค. 2564 เวลา 7.30 - 17.30 น.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

ARITC

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

แนะนำการใช้บริการสำนักวิทยบริการฯ

Thepsatri Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ

บริการ

สืบค้นสารสนเทศ

Online Public Access Catalog

ฐานข้อมูลออนไลน์

Online Database

ห้องสมุดสีเขียว

TRU Green library

การจัดการความรู้

Knowledge management

ภาพกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คลิก

ส่วนบริการสารสนเทศท้องถิ่น ตั้งอยู่ ณ ชั้น 8 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิก Button

บริการวิชาการ ประจำปี 2563

คลิก

ผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ

คลิก DE; ?>

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)

คลิก

จดหมายข่าวสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิก