สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Online Service

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

การจัดการความรู้

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Maruey eLibrary

  ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Maruey eLibrary

  20-06-2560 เวลา 10:17 น.

  ห้องสมุดมารวย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย Maruey eLibrary Maruey eLibrary อ่านหนังสือออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา มารู้ ที่ มารวย  ห้องสมุดมารวยขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าใช้บริการ Maruey eLibrary ซึ่งจากเดิมใช้งานผ่าน IP Address มาเป็นแบบ Log in ด้วย Username และ Password โดยขอแจ้งระงับการใช้งานแบบ IP ตั้งแต่วันศุกร์ที่...

  แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

  แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

  22-05-2560 เวลา 08:53 น.

  แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Gale Academic OneFile   ตั้งแต่วันที่วันนี้ - 30 ก.ย. 2560 รายละเอียด : ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile ประกอบไปด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 18,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์...

  แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center

  แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center

  10-03-2560 เวลา 10:53 น.

  แจ้งเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล Science Reference Center   ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 31 ธ.ค. 2560 รวมระยะเวลา 9 เดือน รายละเอียด : ประกอบไปด้วยบทความฉบับเต็มจำนวนหลายร้อยบทความ จากสารานุกรมทางวิทยาศาสตร์ หนังสืออ้างอิง วารสารและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อื่นๆ นอกจากนี้ฐานข้อมูลยังประกอบไปด้วยคอลเลกชันภาพขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพสูงมากกว่า 275,000 ภาพ จากแหล่งต่างๆ เช่น UPI, Getty, NASA, Nature Picture Library URL : ...

  1 2 3 4 5 6 7 8 9

กิจกรรม

แนะนำหนังสือ

แนะนำวารสาร

แนะนำสื่อวิดีทัศน์

สืบค้นสารสนเทศ

ฐานข้อมูลออนไลน์

stornc
bmelib

d01

logouc
iglibrary-1

ebrary

ฐานข้อมูล ACM Digital Library

ฐานข้อมูล ACS Publications

ฐานข้อมูล EBSCO Host

ฐานข้อมูล SpringerLink

ฐานข้อมูล WEB OF KNOWLEDGE

ฐานข้อมูล Proquest

ScienceDirect

bmo 

1 Article of Monthly