หน้าหลัก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Online Service

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

วีดีโอการอบรม

แนะนำ/เสนอสั่งซื้อ

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ

  แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ

  03-08-2561 เวลา 08:00 น.

  แจ้งสำนักวิทยบริการฯ ปิดบริการ 11 ส.ค. 61 - นักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ไม่มีการเรียนการสอนนักศึกษา กศ.บป. 12 ส.ค. 61 - วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 13 ส.ค. 61 - วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ...

  ทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review

  ทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review

  14-06-2561 เวลา 15:47 น.

  ขอเชิญ คณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2561 ฐานข้อมูลออนไลน์ Nikkei Asian Review...

  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate

  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate

  02-04-2561 เวลา 14:06 น.

  ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate เป็นฐานข้อมูลใหม่ล่าสุดที่อัพเกรดจากฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาชั้นนำระดับโลก รวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์...

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

กิจกรรม

แนะนำหนังสือ

แนะนำวารสาร

แนะนำสื่อวิดีทัศน์

OPAC

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

แนะนำสำนักวิทยบริการฯ

แนะนำห้อง AV2

สืบค้น EDS

Search ThaiLIS Discovery Service:

Keyword Title Author
 

ฐานข้อมูลออนไลน์

stornc
bmelib

d01

logouc
iglibrary-1

ebrary

ฐานข้อมูล ACM Digital Library

ฐานข้อมูล ACS Publications

ฐานข้อมูล EBSCO Host

ฐานข้อมูล SpringerLink

ฐานข้อมูล WEB OF KNOWLEDGE

ฐานข้อมูล Proquest

ScienceDirect

bmo 
banner-aseanlaw2

1 Article of Monthly