สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

321 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000,

Melvin Dewey, 1851-1931

“A library’s function is to give the public in the quickest and cheapest way: information, inspiration, and recreation. If a better way than the book can be found, we should use it.”

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) “ ProQuest ONE Business ”

  เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ (Online Databases) “ ProQuest ONE Business ”

  10-06-2564 เวลา 15:28 น.

  บริษัท บุ๊คเน็ท จำกัด เปิดทดลองใช้งานให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลฯ ProQuest ONE Business ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนของคณาจารย์ นักศึกษา...

  การดูแลตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม ในรูปแบบ New Normal

  การดูแลตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม ในรูปแบบ New Normal

  01-06-2564 เวลา 14:28 น.

  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับกรมอนามัย ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี อบรมออนไลน์ หลักสูตร "การดูแลตนเองให้ห่างไกลมะเร็งเต้านม ในรูปแบบ New Normal" โดย...

  ITB-ACS Virtual Talk on Water Research

  ITB-ACS Virtual Talk on Water Research

  25-05-2564 เวลา 14:31 น.

  สำนักพิมพ์ American Chemical Society (ACS) จะจัดให้มีการบรรยายผ่านเว็บให้กับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์ และนักวิจัยที่มีความสนใจในเรื่อง Water Research โดยมีรายละเอียดวันเวลา และหัวข้อการบรรยาย ดังนี้...

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

แนะนำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

Thepsatri Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กิจกรรมสำนักวิทยบริการฯ

บริการ

สืบค้นสารสนเทศ

Online Public Access Catalog

ฐานข้อมูลออนไลน์

Online Database

ห้องสมุดสีเขียว

TRU Green library

การจัดการความรู้

Knowledge management

ภาพกิจกรรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

คลิก

ส่วนบริการสารสนเทศท้องถิ่น ตั้งอยู่ ณ ชั้น 8 ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิก Button

บริการวิชาการ ประจำปี 2563

คลิก

ปฏิทินสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คลิก DE; ?>

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations)

คลิก

ระบบแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ "เทพสตรีสีขาว Zero Corruption"

คลิก