หน้าหลัก
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
Academic Resources and Information Technology Center (ARITC)
Thepsatri Rajabhat University

รายการหลัก

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

Online Service

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

วีดีโอการอบรม

แนะนำ/เสนอสั่งซื้อ

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate

  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate

  02-04-2561 เวลา 14:06 น.

  ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate เป็นฐานข้อมูลใหม่ล่าสุดที่อัพเกรดจากฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาชั้นนำระดับโลก รวมวารสารทางวิชาการ นิตยสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์...

  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

  แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

  02-04-2561 เวลา 14:01 น.

  ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile เป็นฐานข้อมูลประกอบด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทย ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาอื่นๆ...

  โครงการช่วยงานห้องสมุดแลกค่าปรับ

  โครงการช่วยงานห้องสมุดแลกค่าปรับ

  16-03-2561 เวลา 16:05 น.

  โครงการช่วยงานห้องสมุดแลกค่าปรับ เริ่มตั้งแต่มีนาคม-สิงหาคม 2561      เพื่อแบ่งเบาภาระด้านการเงินของนักศึกษาและผู้ปกครองในการจ่ายเงินค่าปรับ และส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม      นักศึกษาที่มีความต้องการเข้าร่วมโครงการช่วยงานห้องสมุดแลกค่าปรับมีงานที่สามารถปฏิบัติได้ดังนี้...

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

กิจกรรม

แนะนำหนังสือ

แนะนำวารสาร

แนะนำสื่อวิดีทัศน์

OPAC

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

สืบค้น EDS

Search ThaiLIS Discovery Service:

Keyword Title Author
 

การสัมมนาเครือข่ายฯ

p6012252

ฐานข้อมูลออนไลน์

stornc
bmelib

d01

logouc
iglibrary-1

ebrary

ฐานข้อมูล ACM Digital Library

ฐานข้อมูล ACS Publications

ฐานข้อมูล EBSCO Host

ฐานข้อมูล SpringerLink

ฐานข้อมูล WEB OF KNOWLEDGE

ฐานข้อมูล Proquest

ScienceDirect

bmo 
banner-aseanlaw2

1 Article of Monthly